Retouren

Na ontvangst van een bestelling heeft u 14 dagen om aan te geven dat u van de koop afziet. Na deze melding heeft u vervolgens 14 dagen om het product terug te sturen. De kosten voor de retourzending is voor de klant zelf.

Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditering. U krijgt het volledige aankoopbedrag, exclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat u de aankoop ontbindt, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U als consument mag het product beoordelen alvorens het terug te sturen. Daarbij mag u de verpakking openen.

Als Borika.nl een retourzending ontvangt en er is meer nodig dan normaal om het artikel te kunnen beoordelen als het artikel bijvoorbeeld beschadigd is kunnen er kosten worden doorberekend aan de klant.

Retourneren kunt u via het onderstaande modelformulier voor herroeping. Dit modelformulier kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u van de koop afziet, maar u bent hiertoe niet verplicht.”

Garantie

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–          Aan:

Borika.nl

Nijverheidsstraat 11A,

1704RA Heerhugowaard

0226 234 333

info @ Borika . nl

 

–          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–          [Naam consumenten(en)]

–          [Adres consument(en)]

–          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

0226 234 333  info @ borgka . nl